สัมมนาออนไลน์ ของไอเอ็มวี

เรียน ทุกท่าน
โฮดากะ อิเล็กโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เราอยากจะเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Transportation vibration ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 - 10:45 (45 นาที)
เราได้แนบจดหมายเชิญมาให้พร้อมกับการลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาดูในไฟล์แนบ
หากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือมีคำถามใดๆโปรดติดต่อได้ที่
097-0050910 Mr. Okuyama , 097-1901556 ณัฐกานต์ (นุก)
หวังว่าจะได้พบทุกท่านในวันสัมมนา

GO TO TOP