ประมวลภาพงานสัมนา พาชมห้องทดสอบการสั่นสะเทิอนที่บริษัท ไอเอ็มวี ประเทศไทย

สถานที่ IMV (Thailand) Co.,Ltd.
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

GO TO TOP