รายงาน งานอิเตอร์แมค 2019

ขอบคุณมาก , มีผู้คนมากมายมาเยี่ยมที่บูธของโฮดากะ. โปรดดูวีดีโอ.
เพื่ออัพเดท โฮดากะ โฮมเพจ

INTERMACH 2019

สถานที่ BITEC Bangna (Bangkok)
วันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2561
บูท F34, G33

GO TO TOP