บริษัทของเราเป็นผู้แทนจำหน่าย ได้รับอนุญาตการนำเข้าและการขาย เครืองบันทึกข้อมูล ฟังก์ชัน Wifi ของ Graphtec

เราได้รับใบอนุญาติการนำเข้าและการขาย Data Logger : GL100 (พร้อมWifi) ในเดือนมีนาคม 2018

สินค้านี้ที่ทางเราหรือบริษัทคู่ค้าของเรา ขายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 โปรดใช้ด้วยความมั่นใจ
โมดูล Wifi ของ GL 240 / GL 840 มีวางจำหน่ายแล้ว
อ้างอิง:
การรับรองอุปกรณ์ไร้สาย (กสทช.)
ในการใช้ หรือการขายอุปกรณ์สื่อสารใดๆ อุปกรณ์ควรได้รับการจัดหาจาก กสทช. และจำเป็นต้องลงทะเบียน กสทช. หรือได้รับการรับรอง

GO TO TOP